U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen september 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand september 2021.

Personenwagens:
Vs 2020 : -26,4% in september // -6% gecumuleerd
Vs 2019 : -25,7% in september // -28,6% gecumuleerd

September was voor de verschillende markten voor nieuwe voertuigen een herhaling van de voorgaande maanden. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft de productie en levering van voertuigen ernstig hinderen, wat een aanzienlijke invloed heeft op de registratieresultaten.
In september werd de markt voor personenwagens getroffen door een daling van het aantal inschrijvingen met 26,4%. In de eerste negen maanden van 2021 werden 313.567 nieuwe auto’s geregistreerd, wat een daling betekent van -6% ten opzichte van de resultaten van een jaar 2020 dat al zwaar werd getroffen door de COVID-19-pandemie.

Lichte bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : -10,5% in september // +6,5% gecumuleerd
Vs 2019 : +0% in september // -9,6% gecumuleerd

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen houdt beter stand dan de markt voor personenwagens, maar het aantal inschrijvingen is in september toch nog met 10,5% gekrompen. Met cumulatief 57.000 inschrijvingen blijft dit voertuigsegment met +6,5% stijgen in vergelijking met de resultaten in de eerste 9 maanden van het jaar 2020.

Zware bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : <16 ton -22,5% in september // +3,9% gecumuleerd. >=16 ton +1,8% in september // +11,7% gecumuleerd
Vs 2019 : <16 ton -17,3% in september // -20,9% gecumuleerd. >=16 ton -14,7% in september // -34,9% gecumuleerd

Voor zware bedrijfsvoertuigen van zowel minder dan 16 ton als meer dan 16 ton is het aantal registraties op maandbasis gedaald. Beide segmenten handhaafden echter hun gecumuleerde groei over de eerste negen maanden: +3,9% voor voertuigen van minder dan 16 ton en +11,7% voor die van meer dan 16 ton.


Motorfietsen:
Vs 2020 : -10,3% in september // +1,2% gecumuleerd
V s 2019 : +11,3% in september // +2% gecumuleerd

Gemotoriseerde tweewielers behoren ook tot de sectoren die door het tekort aan halfgeleiders worden getroffen. In september vertoonden zij een daling van hun maandelijkse registraties met -10,3%, waardoor hun cumulatieve groei in de eerste maanden van het jaar vertraagde tot +1,2%.


Gedetailleerde inschrijvingen // September 2021

CATEGORIEËN

09/2021

09/2020

Cumul
09/2021
Cumul
09/2020
D %
Personenwagens 26.554
36.083
-26,41% 313.567 333.607 -6,01%
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.156
5.764
-10,55%
56.304
52.849 +6,54%
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
86
82
4
111
107
4
-22,52%
-23,37%
0%
1.050
1.011
39
1.001
967
44
+3,86%
+4,55%
-11,36%
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
521
175
346
512
217
295
+1,76%
-19,36%
+17,29%
5.043
2.008
3.035
4.516
2.235
2.281
+11,67%
-10,16%
+33,06%
Opleggers 531
619
-14,22%
5.387
4.476
+20,35%
Aanhangwagens  925 971 -4,74% 8.467 7.248 +16,82%
Autobussen/Autocars 78 55
+41,82%
828
667 +24,14%
Bromfietsen 2.649
2.995
-11,55%
21.311
21.551
-1,11%
Motorfietsen 1.943
2.166
-10,3%
22.478
22.217
+1,17%

Lookback netto inschrijvingen // Augustus 2021

CATEGORIEËN

08/2021

08/2020

D %
CUMUL
01 =>
08/21
CUMUL
01/20 =>08/20
D %
Personenwagens 25.792
34.461
-25,16%
275.405
287.777
-4,3%
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 4.852
5.635
-13,9%
49.105
44.831 +9,53%
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
80
77
3
84
84
0
-4,76%
-8,33%
+0%
948
914
34
893
854
39
+6,16%
+7,03%
-12,82%
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
417
195
222
370
158
212
+12,7%
+23,42%
+4,72%
4.345
1.807
2.538
3.858
1.992
1.866
+12,62%
-9,29%
+36,01%
Opleggers 504
311
+62,06%
4.827
3.812
+26,63%
Aanhangwagens  686
688
-0,29%
7.469
6.217 +20,14%
Autobussen/Autocars 95 93 +2,15% 749 603 +24,21%
Bromfietsen 2.407 3.105 -22,48% 18.389 18.311 +0,43%
Motorfietsen 2.096 2.569 -18,41% 20.121 19.726 +2%

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen augustus 2021 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter