U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen juli 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand juli 2021.

Personenwagens:
Vs 2020 : -38% in juli // -0,4% gecumuleerd. Vs 2019 : -38,8% in juli // -26,9% gecumuleerd

De markt voor nieuwe personenauto’s kent in juli een uitgesproken achteruitgang van het aantal inschrijvingen. Met 27.596 ingeschreven voertuigen, -38% in vergelijking met dezelfde maand van 2020, komt het gecumuleerde aantal inschrijvingen sinds 1 januari uit op 259.987, wat een daling van amper -0,4% vertegenwoordigt ten opzichte van een sterk verstoord 2020.
Wanneer we een gedetailleerde analyse van de cijfers van juli maken, merken we dat de achteruitgang van de markt voor nieuwe personenauto’s behalve aan het tekort aan halfgeleiders dat de autoproductie al maanden lang verstoort en blijft verstoren, en aan het feit dat juli dit jaar een werkdag minder telt, vooral aan de afzetmarkt ’particulieren’ te wijten is. Die markt krimpt met -49%, terwijl de daling van de afzetmarkt ‘bedrijven’ tot -26,7% beperkt blijft.


Lichte bedrijfsvoertuigen:

Vs 2020 : -39,9% in juli // +12,4% gecumuleerd. Vs 2019 : -39,5% in juli // -8,8% gecumuleerd

In vergelijking met dezelfde periode van 2020 krimpt het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen in juli met -39,9%. Vorig jaar werden 6.786 voertuigen ingeschreven, dit jaar 4.077. De belangrijkste reden voor deze daling is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Over de eerste 7 maanden van het jaar is het aantal inschrijvingen in dit segment echter wel met +12,4% gestegen, tot 46.010 voertuigen.

Zware bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : <16 ton +19,1% in juli // +8,2% gecumuleerd. >=16 ton +2,8% in juli // +13,4% gecumuleerd
Vs 2019 : <16 ton +47,3% in juli // -22,8% gecumuleerd. >=16 ton -7,5% in juli // -39,6% gecumuleerd

De categorie van de zware bedrijfsvoertuigen kan in juli positieve resultaten voorleggen, zowel in de categorie van minder dan 16 ton (+19,1%) als in de categorie van meer dan 16 ton (+12,8%). In vergelijking met 2020 tonen de gecumuleerde resultaten voor de zware bedrijfsvoertuigen van minder en van meer dan 16 ton een vooruitgang van respectievelijk +8,2% en +13,4%. Die cijfers blijven wel achter bij die van het recordjaar 2019.


Motorfietsen:
Vs 2020 : -32,6% in juli // +5,3% gecumuleerd. Vs 2019 : -6,6% in juli // +0,6% gecumuleerd

Net zoals de markten voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, kent de markt voor gemotoriseerde tweewielers in juli een sterke daling van de inschrijvingen: -32,6%.
Over de eerste zeven maanden werden in België 18.368 nieuwe motors en scooters ingeschreven, wat met een groei van 5,3% ten opzichte van 2020 overeenstemt.


Gedetailleerde inschrijvingen // Juli 2021

CATEGORIEËN

Maand
07/2021

Maand
07/2020

Cumul
07/2021
Cumul
07/2020
D %
Personenwagens 27.596 44.532 -38,03% 259.987 261.137 -0,44%
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 4.077 6.786 -39,92% 46.010 40.922 +12,43%
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
137
132
5
115
112
3
+19,13%
+17,86%
+66,67%
883
851
32
816
776
40
+8,21%
+9,66%
-20%
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
481
179
302
468
205
263
+2,78%
-12,68%
+14,83%
4.089
1.638
2.451
3.606
1.860
1.746
+13,39%
-11,94%
+40,38%
Opleggers 621 483 +28,57% 4.342 3.542 +22,59%
Aanhangwagens  814 944 -13,77% 6.849 5.586 +22,61%
Autobussen/Autocars 124 102 +21,57% 655 516 +26,94%
Bromfietsen 2.394 3.279 -26,99% 16.205 15.405 +5,19%
Motorfietsen 2.584 3.833 -32,59% 18.368 17.437 +5,34%

Lookback netto inschrijvingen // Juni 2021

CATEGORIEËN

06/2021

06/2020

D %
CUMUL
01 =>
06/21
CUMUL
01/20 =>06/20
D %
Personenwagens 39.147 47.622 -17,8% 223.321 210.498 +6,09%
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.298 7.398 -14,87% 40.297 32.700 +23,23%
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
130
123
7
130
125
5
0%
-1,6%
+40%
731
705
26
694
658
36
+5,33%
+7,14%
-27,78%
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
565
245
320
522
290
232
+8,24%
-15,52%
+37,93%
3.474
1.435
2.039
3.037
1.634
1.403
+14,39%
-12,18%
+45,33%
Opleggers 525 453 +15,89% 3.703 3.019 +22,66%
Aanhangwagens  1.071 1.050 +2% 5.975 4.597 +29,98%
Autobussen/Autocars 78 106 -26,42% 530 410 +29,27%
Bromfietsen 2.647 3.680 -28,07% 13.620 11.977 +13,72%
Motorfietsen 3.261 4.161 -21,63% 15.478 13.400 +15,51%

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen juni 2021 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter