U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen maart 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand maart 2021.

Een voor de hand liggende evolutie: de inschrijvingen van personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers tijdens de maand maart bevestigen de evolutie die verwacht werd t.o.v. hun niveau in maart 2020. Tijdens de tweede helft van die maand was dat cijfer haast tot nul gedaald als gevolg van de verplichte sluiting van garages en concessiehouders.

Maar ook zonder lockdown maakt men zich deze maand beter geen illusies over een goede marktinschatting, omdat de verschillende markten (auto’s, bedrijfsvoertuigen en gemotoriseerde tweewielers) op het vlak van de productie verstoord blijven door de huidige vertragingen in de assemblageactiviteiten (beschikbaarheid van halfgeleiders).

Automarkt: +56,1% in maart // -6,4% gecumuleerd

Maandelijkse vooruitgang van 56,1% op de markt voor personenwagens waardoor de gecumuleerde vertraging op het einde van het eerste trimester 6,4% bedraagt.


Lichte bedrijfsvoertuigen:
+86,7% in maart // +16,2% gecumuleerd

Dankzij een vooruitgang van 86,7% in maart kan het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen na het eerste trimester een verbetering van 16,2% van de gecumuleerde resultaten voorleggen.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +59,1% in maart // -2,6% gecumuleerd. >=16 ton +41,4% in maart // +3,9% gecumuleerd

Ook een dubbele maandelijkse vooruitgang voor de zware bedrijfsvoertuigen - de bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton boeken een 2,6% lager trimesterresultaat, de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton gaan er 3,6% op vooruit.


Motorfietsen: +79% in maart // +8,6% gecumuleerd

Ten slotte ook een uitgesproken maandelijkse vooruitgang voor de gemotoriseerde tweewielers waardoor dit segment het eerste trimester met een 8,6% hoger resultaat afsluit.


Gedetailleerde inschrijvingen // Maart 2021

CATEGORIEËN

03/2021

03/2020

D %
CUMUL
03/2021
CUMUL
03/2020
D %
Personenwagens 44.966 28.801 +56,13 119.237 127.416 -6,42
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 8.188 4.386 +86,68 22.359 19.248 +16,16
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
140
135
5
88
86
2
+59,09
+56,98
+150
373
360
13
383
369
14
-2,61
-2,44
-7,14
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

669
292
377

473
244
229
+41,44
+19,67
+64,63
1.890
752
1.138
1.819
866
953
+3,9
-13,16
+19,41
Opleggers 716 477 +50,1 1.904 1.902 +0,11
Aanhangwagens 

1.244

697 +75,61 3.002 2.313 +29,79
Autobussen/Autocars 116 37 +213,5 241 226 +6,64
Bromfietsen 2.490 1.494 +66,67 5.894 5.049 +16,74
Motorfietsen 3.243 1.811 +79,07 6.318 5.816 +8,63

Lookback netto inschrijvingen // Februari 2020

CATEGORIEËN

02/2021

02/2020

D %
CUMUL
01 =>
02/21
CUMUL
01/20 =>02/20
D %
Personenwagens 35.291 45.340 -22,16 72.024 95.952 -24,94
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.733 6.809 -1,12 13.693 14.438 -5,16
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
128
118
5
122
118
4
+0,82
-
+25
226
219
7
292
280
12
-22,6
-21,79
-41,67
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
536
201
335
572
236
336
-6,29
-14,83
-0,3
1.192
454
738
1.278
612
666
-6,73
-25,82
+10,81
Opleggers 520 673 -22,74 1.184 1.403 -15,61
Aanhangwagens  928 821 +13,03 1.768 1.598 +10,64
Autobussen/Autocars 60 74 -18,92 125 188 -33,51
Bromfietsen 1.843 1.772 +4,01 3.354 3.506 -4,34
Motorfietsen 1.979 2.203 -10,17 3.030 3.951 -23,31

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen februari 2021 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter