Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

FEDERALE INCENTIVES VOOR SCHONE VOERTUIGEN VERDWIJNEN. OVER NAAR DE GEWESTEN. (NOVEMBER 2012)

Het afgelopen decennium werd door de federale regering een reeks initiatieven genomen om de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen van particuliere eigenaars te verminderen.

De bekendste zijn ongetwijfeld de korting op factuur voor personenwagens met een lage CO2- uitstoot en de belastingverminderingen voor elektrische auto’s, moto’s, driewielers en vierwielers.

Deze maatregelen waren erg succesvol en hadden een duidelijk meetbaar positief effect. De CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven personenwagens daalde van 152 g in 2007 tot 128 g in 2011.

Einde van de incentives voor particulieren

In het kader van het vlinderakkoord van 11 oktober 2011 -dat de contouren schetst van de zesde staatshervorming- hebben de federale regeringspartijen het mes gezet in een hele reeks fiscale incentives die betrekking hebben op energiebesparende uitgaven voor de particulier. Daarbij ook de factuurkortingen en belastingverminderingen voor schone wagens. Deze materies, waarvan de bevoegdheid eigenlijk al langer in handen ligt van de Gewesten maar nog werd gefinancierd door de federale overheid (zgn. usurperende bevoegdheden), komen nu ten volle bij de Gewesten te liggen.

De factuurkorting werd afgeschaft per 1 januari 2012. Hetzelfde lot is de belastingverminderingen voor elektrische voertuigen toegedaan. Zij lopen af einde dit jaar en zullen niet worden verlengd.

De Gewesten moeten nu aan de slag

Over naar de Gewesten nu. Het is aan hen om het beleid met betrekking tot schone voertuigen voortaan vorm te geven. Het Waals Gewest heeft deze bevoegdheid al sinds 2008 ingevuld door de invoering van de ecobonus die schone voertuigen een duwtje in de rug geeft. Sinds 2011 is deze bonus substantieel geworden voor elektrische en hybride wagens. Zo was er in 2011 € 4.500 bonus voor een elektrisch voertuig. In 2012 werd dit € 3.500. Voor volgend jaar daalt deze incentive al naar € 2.500.

In Brussel kondigde Staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille, in 2011 aan dat hij een plan voor schone voertuigen wilde uitwerken. En daar is het bij gebleven.

Het Vlaams Gewest heeft geen specifieke incentive voor particulieren die een schoon voertuig wensen aan te kopen, tenzij u de vrijstelling van de BIV (40 euro minimumtarief) een incentive noemt.

Hoog tijd dus dat de Gewesten zich bezinnen over hoe ze hun steunbeleid voor schone voertuigen willen invullen.

Incentives blijven nodig

Incentives zijn geen luxe. Ze zijn nodig in het kader van het klimaatbeleid. Ze zijn ook nodig om de consument daadwerkelijk te sturen richting schone voertuigen. Dat bewijst de federale korting op factuur: sinds de afschaffing ervan is de CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens van particulieren immers opnieuw gestegen! Tot slot moeten dergelijke maatregelen de constructeurs ook toelaten om hun CO2-targets te halen tegen 2020.

“Incentives zijn nodig in het kader van het klimaatbeleid en om de consument daadwerkelijk te sturen richting schone voertuigen”

FEBIAC schuift daarom een Gewestelijke Ecopremie voor particulieren naar voor.

Deze premie zou gelden voor zowel personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers. Die laatste categorieën kunnen immers een prominente rol spelen in de stedelijke mobiliteit van morgen. Deze voertuigen worden als schoon aanzien indien zij minder dan 80 g/km CO2 uitstoten voor wat betreft personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit zijn momenteel vooral elektrische wagens, range extended elektrische wagens, plug-in hybriden en sommige hybrides. Voor de gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers betekent schoon: een CO2-uitstoot van 0 g/km. De hoogte van de premie bedraagt voor de personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen: € 100 per gram CO2 onder de grens van 80 g/km CO2, met maximum € 8.000 voor voertuigen met 0 g/km CO2. Dergelijke bedragen zijn nodig om de huidige meerkost van (plug-in) elektrische wagens ten opzichte van de klassieke benzine- of dieselwagen deels te compenseren.

Voor de gemotoriseerde twee-, drie-en vierwielers: € 2.000 indien de CO2-uitstoot 0 g/km bedraagt.

De uitbetaling van de Ecopremie mag geen rompslomp met zich brengen. Ze mag tevens de kaspositie van de dealers niet belasten. Daarom stellen wij een Ecopremie bij inschrijving voor. De rechthebbende krijgt samen met zijn aanslagbiljet voor het betalen van de BIV de bevestiging van de toekenning van de premie, die zal worden gestort op zijn of haar rekeningnummer.

Twitter