Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE TOEKOMST VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN VOLGENS FEBELAUTO (MEI 2012)

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België is het de taak van Febelauto om de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken in goede banen te leiden.

“Sinds onze oprichting in 1999 worden steeds meer wrakken verwerkt in erkende centra”, zegt Catherine Lenaerts, directrice van Febelauto. “Om die stijgende lijn te blijven verderzetten, dringen een aantal maatregelen zich op.” “Wij willen ervoor zorgen dat elk afgedankt voertuig in België in een erkend centrum terechtkomt en zo goed mogelijk wordt gerecycleerd”, vertelt Catherine. “Alleen zo kunnen wij garanderen dat het wrak op een veilige en milieuvriendelijke manier is verwerkt, en alleen zo kunnen wij ervoor zorgen dat de afgedankte wagen een tweede leven krijgt. Via onze gloednieuwe website www. febelauto.be verschaffen we daarover alle nodige informatie aan onze doelgroepen.” Inzamelingscijfers in de lift “Als we kijken naar het aantal ingezamelde wrakken sinds juni 2001, kunnen we enkel vaststellen dat de cijfers gunstig evolueren”, gaat Catherine verder. “Ook is het positief dat we parallellen opmerken tussen deze gegevens en het aantal nieuwe inschrijvingen. Mensen die een nieuwe wagen kopen, worden door de ecopremies van invoerders aangespoord om hun afgedankte voertuigen in te leveren bij een van onze centra.” Op naar 100% De resultaten zijn goed, maar Febelauto kijkt vooruit. “Hoewel steeds meer autowrakken in onze centra worden verwerkt, rusten we niet op onze lauweren”, klinkt het. “De doelstelling die wij voor ogen houden is alle afgedankte voertuigen in België te laten verwerken door onze centra. Daarvoor moeten we consumenten ervan bewust maken dat ze hun afgedankte wagen gratis kunnen inleveren. Een afgedankt voertuig heeft door de herbruikbare materialen en wisselstukken positieve waarde.” Voertuigbewegingen in beeld brengen Volgens Catherine zijn nog twee andere werkpunten cruciaal. “Ten eerste moet het certificaat van vernietiging een verplicht document worden. Wie vandaag een wagen uitschrijft, moet enkel de nummerplaat terugsturen naar de DIV. Registreren wat er met het voertuig gebeurt, is niet verplicht. Zo verdwijnen er natuurlijk veel afgedankte voertuigen onder de radar. Om te weten waar ze terechtkomen, is een gesloten traceerbaarheid van voertuigbewegingen broodnodig. Daarvoor heeft de FOD Mobiliteit project Movibis in de steigers gezet, maar een duidelijke timing is er niet.” “Mensen die een nieuwe wagen kopen, worden door de ecopremies van invoerders aangespoord om hun afgedankte voertuigen in te leveren bij een van onze centra”

Een stevig inspectieprogramma “Een tweede belangrijk element is de betrokkenheid van alle operatoren. Vandaag schatten we dat slechts 50 procent van de verwerkende centra door de overheid is erkend. Om daar verandering in te brengen, is een sluitend inspectieprogramma noodzakelijk. In het Vlaamse gewest is nu één inspecteur halftijds aan de slag, terwijl dat in alle gewesten meerdere voltijdse betrekkingen zouden moeten zijn.” Voorloper in post-shreddertechnologie Naast de inzamelingscijfers zijn er ook de recyclageresultaten. “Op dat vlak behoort België tot de top in Europa”, duidt Catherine. “In 2010 konden we 91 procent van het ingeleverde materiaal recycleren. Het ziet ernaar uit dat we dat cijfer ook in 2011 konden bevestigen. Die goede resultaten zijn in de eerste plaats te danken aan onze geavanceerde post-shreddertechnologie (PST). Na het vermalen van een wrak worden de herbruikbare materialen van elkaar gescheiden met PST. Daarin speelt België een voortrekkersrol.” “België behoort tot de top in Europa wat betreft de recyclage van het ingeleverde materiaal, wat te danken is aan de geavanceerde post-shreddertechnologie”

Verplichte demontage van autoruiten? De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) onderzoekt momenteel of het wenselijk is om de demontage van autoruiten verplicht te maken. “Febelauto wil positief bijdragen aan dat onderzoek, maar het is wel zo dat dit een risico voor de huidige marktwerking inhoudt”, zegt Catherine. “Momenteel wordt glas alleen gedemonteerd als er vraag naar is op de markt. Dat gebeurt in gespecialiseerde centra, op vraag van bepaalde automerken. De overige autoruiten worden vermalen en dankzij PST bekomen we een glasfractie die kan worden gebruikt in bouwtoepassingen. Door demontage te verplichten kunnen we die markt op zijn kop zetten. En daar zou de consument voor kunnen opdraaien. Werk maken van bandeninzameling Een van de weinige auto-onderdelen met negatieve waarde zijn de banden. “Voor elk autowrak moeten vijf afvalbanden worden ingeleverd”, zegt Catherine. “Daarvoor hebben we vorig jaar een grootschalige campagne op het getouw gezet. In 2011 zamelden we gemiddeld 29,9 kg banden per wrak in. Daarmee bereiken we 91 procent van onze doelstelling. In het softwaresysteem dat onze centra gebruiken voor hun rapportering, is een apart deel gewijd aan de registratie van afvalbanden. Bovendien werken we sinds 1 januari 2010 samen met Comet Tyre Recycling (CTR), waardoor we onze centra gratis ophaling en verwerking van de banden kunnen aanbieden.”

Autowrakken op school FEBIAC hecht veel belang aan de opleiding van jongeren voor beroepen in de autosector. Febelauto steekt daarbij graag een handje toe. Scholen kunnen voor educatieve doelen een afgedankt voertuig lenen bij een erkend centrum. Daarvoor nemen ze contact op met een centrum in hun buurt. De school moet wel zelf het transport regelen. Na de bruiklening van maximaal een schooljaar bezorgt de onderwijsinstelling het voertuig met alle onderdelen terug bij het centrum. Het spreekt voor zich dat ontleners verantwoordelijk moeten omspringen met het wrak. Een afgedankt voertuig is immers een gevaarlijke afvalstof. Op onze nieuwe website www.febelauto.be vind je een overzicht van al onze erkende centra en een modelovereenkomst voor de bruiklening.

Twitter