Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DUBBELINTEVIEW MELCHIOR WATHELET – LUC BONTEMPS (MEI 2012)

Het pakket aan bevoegdheden dat Melchior Wathelet bij de regeringsvorming kreeg toegewezen, lijkt hem te passen als een handschoen. Dat is de conclusie van een dubbelinterview dat wij optekenden met de Staatssecretaris voor Mobiliteit en met FEBIAC-afgevaardigd bestuurder Luc Bontemps.

M. Wathelet: “Ik heb zeer graag de bevoegdheid voor het Budget gedragen, maar Mobiliteit biedt nog meer de mogelijkheid om beleidsvisie om te zetten in concrete acties, en dat werkt erg motiverend. Bovendien is het geen geheim dat mobiliteit me boeit en dat ik met interesse en plezier de automobielsector en haar ontwikkelingen volg. Mobiliteit houdt mensen bezig en is van essentieel belang voor onze samenleving: minder vervuiling, minder verkeersslachtoffers; dat zijn uitdagingen die niet kunnen wachten...”

L. Bontemps: “Wat dat laatste betreft herhaal ik mijn pleidooi voor accidentologisch onderzoek. Wij zien voor het eerst in jaren het aantal slachtoffers opnieuw toenemen, maar niemand weet precies waaraan dat ligt. Ik vind het ongelofelijk en onaanvaardbaar dat wij in België niet meten om te weten! Grootschalig onderzoek zoals bedoeld was met het BART-project (Belgian Accident Research Team) van het BIVV is nooit van de grond gekomen. Dat kunnen wij niet aanvaarden.”

M. Wathelet: (glimlachend) “Het is niet omdat een project “BART” heet, dat het sowieso succesvol is... Nee, ernstig nu, het ontbreek inderdaad nog aan essentiële informatie. Daar wil ik aan werken door bv. specialisten van het BIVV een statuut te geven dat hen machtigt om op de plaats van ongevallen informatie en kennis te verzamelen. En dat kan perfect binnen het respect voor de privacy en zonder het werk van politie en parket te hinderen. Bovendien moeten we ook meer een beroep doen op de kennis die in de autosector zelf aanwezig is. De sector moet meer nog dan nu betrokken partij zijn. Dat is een visie die ik voor meerdere dossiers wil huldigen: ik wil de sector betrekken, met de sector overleggen en kennis en visie uitwisselen.”

L. Bontemps: “Dat is een uitnodiging die wij met plezier een enthousiasme aanvaarden! Ik wil de staatssecretaris trouwens danken dit luisterend oor te hebben en snel te reageren, ik verwijs bijvoorbeeld naar het dossier van de eco-combi’s of naar dat van landbouwtractoren die ingezet worden voor transport over de weg. Een duidelijk geval van concurrentievervalsing. FEBIAC wil dat dit stopt.“

M. Wathelet: “Dat misbruik ga ik aanpakken. De hervorming van de nummerplaat die ik voorbereid, is daartoe de geëigende weg, lijkt me. Maar ook in dat dossier heb ik de inzichten en de inspraak nodig van de sector, niet alleen van de trucksector trouwens, ik wil ook luisteren naar de agri- en de bouwsector.” Nu u het heeft over de hervorming van de nummerplaat: de nieuwe nummerplaat is er nog maar pas, en nu komt er alweer een verandering. Welke meerwaarde ziet u daarin?

M. Wathelet: “Kijk, ik wil heel duidelijk zijn. Het nieuwe systeem werkt goed, maar kan nog verder geoptimaliseerd worden. Ik pleit bijvoorbeeld voor specifieke platen voor bepaalde voertuigen: landbouwtractoren bijvoorbeeld. En ook bromfietsen moeten een nummerplaat krijgen. Ik wil het huidige systeem optimaliseren en een omvattende gegevensbank kunnen uitbouwen, gebaseerd op de nummerplaat van het voertuig. Op bepaalde vlakken wil ik wat striktere regels, op andere vlakken dan weer wat meer vrijheid, bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde nummerplaten. Maar globaal gezien zijn mijn plannen een verderzetting van het proces dat geïnitieerd werd onder de bevoegdheid van Etienne Schouppe tijdens de vorige legislatuur.” Iets heel anders nu. In uw algemene beleidsnota van begin dit jaar besteedt u veel aandacht aan elektrische voertuigen en projecten die elektrisch rijden ondersteunen. Heeft u hiervan al een concrete uitwerking klaar?

M. Wathelet: “Elektrisch rijden kent een heel aarzelende start, en zolang de constructeurs zelf nog niet zeker lijken van de te volgen weg, wil ik hen niet in een bepaalde manier dwingen. Ik kom terug bij wat ik al eerder zei: ik wil met hen overleggen en bekijken wat de beste manier is om toekomstgerichte technologie te promoten.”

L. Bontemps: “Dan lijkt het mij dat in de eerste plaats aan de omkadering moet gewerkt worden: fiscale incentives, laadinfrastructuur, voordelen voor gebruikers van elektrische auto’s in de vorm van voorbehouden parkeerzones enzomeer. Het is dramatisch te constateren hoe weinig vooruitgang België op dat vlak boekt. Ik denk trouwens dat de overheid zélf het voorbeeld zou moeten geven; de overheid als facilitator van de verandering.”

M. Wathelet: “Exact! En dat idee van ‘leading by example’ ben ik genegen. Momenteel werk ik samen met collega Hendrik Bogaert aan een mobiliteitsproject voor onze administraties. Daarin moeten we zeker een aspect elektromobiliteit terugvinden. Maar ik herhaal: zolang de sector zelf nog zijn weg zoekt – inzetten op 100% elektrische voertuigen, of eerst vooral de hybridetechnologie promoten – wil ik nog geen beperkende regels invoeren. Dat zou enkel verlammend werken. Ik wil en zal wel investeren in het uitzetten van bakens, en ook daar reken ik op samenwerking met de sector.”

Twitter