Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

CNG: EEN ALTERNATIEF DAT HET OVERWEGEN WAARD IS (MEI 2011)

Op 17 februari jongstleden werd in Halle het eerste Belgische CNG-station voor het “grote publiek” geopend. Hoewel dit een belangrijke etappe is om een brandstof populair te maken, blijft CNG veel te sterk miskend door de consument, ondanks een aantal duidelijke voordelen.

Tijd voor een overzicht... Op het ogenblik dat de brandstofprijzen onophoudelijk recordhoogtes halen en nu de consument almaar meer interesse begint te vertonen in voertuigen met alternatieve aandrijving, nam de Colruyt-groep in ons land een niet onbelangrijk initiatief door via dochtermaatschappij DATS24 het eerste CNG-station voor het grote publiek te openen. Net als verscheidene andere zogeheten “groene” technologieën is CNG (wat staat voor Compressed Natural Gaz oftewel samengeperst aardgas) het bevoorrechte alternatief van een aantal, hoofdzakelijk Europese, constructeurs die investeren in de ontwikkeling van milieuvriendelijke voertuigen. In ons land mag CNG immers nog in zijn kinderschoenen staan, op het Europese continent, en dan voornamelijk Italië en Duitsland, heeft deze brandstof al behoorlijk wat klanten weten te overtuigen. Geen wonder dat deze twee landen over het best uitgebouwde CNG-netwerk van het Europese vasteland beschikken.

Wat is CNG?

Zoals de naam het al verraadt, is CNG niet meer of minder dan samengeperst aardgas dat wordt bekomen door aardgas te comprimeren tot een druk van 200 bar. Dit gas wordt opgeslagen in cilindervormige gasflessen die in de vloerplaat van de auto geïntegreerd worden. Uiteraard moeten we hier op de duidelijke verschillen wijzen tussen CNG en LPG (Liquified Petroleum Gas), dat een mengeling is van butaan en propaangas en dat in vloeibare vorm wordt opgeslagen in een voorraadtank.

 

“CNG is momenteel de meest schone fossiele brandstof”, verduidelijkt Raf Flebus, afdelingshoofd bij DATS24. “Het gaat hier om een realistisch en milieuvriendelijk alternatief voor diesel, benzine of LPG. In vergelijking met een evenwaardige diesel, stoot een auto op CNG 95% minder fijne stofdeeltjes uit, zijn CO2-uitstoot is 27% lager en de prijs aan de pomp is 20 à 30% goedkoper.” Andere troeven van de CNG-technologie: de verbranding van het gas heeft minder bezinksel tot gevolg dat in benzine- of dieselmotoren kan leiden tot vroegtijdige slijtage. Tegelijkertijd kan je CNG (in tegenstelling tot elektrische voertuigen) even snel tanken als klassieke brandstoffen en worden auto’s op CNG toegelaten in ondergrondse parkeergelegen- heden omdat CNG in tegenstelling tot LPG lichter is dan lucht en bij een lek dus oplost in de atmosfeer. Of we hieruit moeten besluiten dat CNG de absolute oplossing is? Zeker en vast niet, want iedere technologie heeft zijn specifieke nadelen. Zo is het energierendement van aardgas geringer dan van benzine of diesel. Ter vergelijking, 1 liter diesel is goed voor ongeveer 10 kWh chemische energie terwijl CNG slechts 2,0 kWh per liter haalt. Een ander nadeel van samengeperst aardgas is de meerkost die de aanschaf van een auto op CNG met zich brengt. Die hogere kostprijs is het gevolg van de montage van een speciale tank en van de ontwikkeling van een stevigere voertuigstructuur. De verspreiding op grote schaal van voertuigen op aardgas zal deze meerkost echter enkel in positieve zin beïnvloeden. De meerkost zou in het geval van een Mercedes-Benz E-Klasse E200 NGT bijvoorbeeld 3 600 euro bedragen in vergelijking met een E200 benzine. Het derde nadeel tot slot, is dat CNG-kopers op dit ogenblik nog over onvoldoen- de tankstations beschikken op ons grondgebied.

Hoeveel in België?

Eind 2010 telde ons land precies 81 voertuigen met aandrijving op aardgas. Dat is een symbolisch aantal in verhouding tot de 5.279.110 voertuigen die ons nationaal autobestand telt, maar dit cijfer kan in de komende maanden en jaren enkel toenemen, onder meer door de oprichting van een heus netwerk van CNG-tankstations. Op wereldschaal tellen we ruim 10 miljoen voertuigen op CNG, waarvan meer dan 1,7 miljoen in Argentinië alleen. In West-Europa schat men het aantal CNG- voertuigen op ongeveer 1.600.000 stuks, waarvan bijna 580.000 enkel in Italië. Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk beschikken eveneens over een aanzienlijk aandeel CNG-wagens, terwijl deze voertuigen in Oekraïne en Rusland een spectaculaire groeicurve kennen. In België hebben Volkswagen, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Ford en Iveco nu al een gamma van voertuigen op aardgas ter beschikking. Stukje bij beetje worden de krachtlijnen dus uitgezet.

Welke toekomst is er voor CNG weggelegd?

“Hoewel CNG momenteel de meest milieuvriendelijke, op energievlak de meest efficiënte en de goedkoopste brandstof is, vormt aardgas een tussenstap naar biogas waarop alle CNG-voertuigen nu al kunnen rijden”, vervolgt Raf Flebus. “Wij willen tegen 2015 biogas aanbieden in onze DATS24-tankstations. Dit gas zal gedeeltelijk geproduceerd zijn op basis de ontbinding van organisch afval. De impact hiervan op het milieu is dan ook verwaarloosbaar.” Kortom, de technologische revolutie is meer dan ooit op gang gebracht. De diversificatie van onze vraag naar energiebronnen kan enkel een positieve invloed hebben op een geringere afhankelijkheid van de petroleumproducerende landen. Vanuit dit oogpunt verheugt FEBIAC zich op de oprichting van een CNG-netwerk op Belgische bodem, ook al blijft de federatie ervan overtuigd dat deze technologie een van de onmisbare elementen is in de ontwikkeling van een brede waaier aan brandstoffen en aandrijfsystemen voor de autosector, die zal leiden tot zuinigere en meer milieuvriendelijke voertuigen. Op termijn zal een duurzame mobiliteit immers enkel tot stand kunnen komen door een diversificatie van de aandrijfmogelijkheden en brandstoffen die ieder aan specifieke mobiliteitsnoden zullen voldoen.

Twitter