Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

CO2: NU OOK LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN IN HET VIZIER (NOVEMBER 2009)

Toen in april de veelbesproken Europese verordening betreffende de CO2-uitstoot van personenwagens van kracht werd, was de inkt nog niet droog of de Commissie was al bezig met een opvolger. Het doelwit: de lichte bedrijfsvoertuigen. De Commissie stelt immers dat het aantal lichte bedrijfsvoertuigen in Europa toeneemt, en dat in deze sector nog weinig vooruitgang geboekt is met betrekking tot zuinigheid. Het is volgens de Commissie dan ook van groot belang dat ook in deze sector een belangrijke reductie bereikt wordt. Eind oktober deed de Commissie dan ook een voorstel van tekst om dit probleem aan te pakken.Toen in april de veelbesproken Europese verordening betreffende de CO2-uitstoot van personenwagens van kracht werd, was de inkt nog niet droog of de Commissie was al bezig met een opvolger. Het doelwit: de lichte bedrijfsvoertuigen. De Commissie stelt immers dat het aantal lichte bedrijfsvoertuigen in Europa toeneemt, en dat in deze sector nog weinig vooruitgang geboekt is met betrekking tot zuinigheid. Het is volgens de Commissie dan ook van groot belang dat ook in deze sector een belangrijke reductie bereikt wordt. Eind oktober deed de Commissie dan ook een voorstel van tekst om dit probleem aan te pakken.

Het huidige voorstel is gebaseerd op een gemiddelde uitstoot van de nieuw verkochte voertuigen van 175g CO2/km, gefaseerd ingevoerd van 75% in 2014 tot 100% in 2016. Voor de lange termijn wordt een gemiddelde van 135g/km vooropgesteld in 2020. Dit zou gelden voor alle voertuigen van categorie N1, met een revisie in 2013 voor de mogelijke toepassing op categorie N2 en M2 voertuigen.

Hoewel dit voorstel enkele goede principes behouden heeft uit de vroegere discussie over de CO2-uitstoot van personenwagens (zoals de gefaseerde invoering van de norm), moet toch worden opgelet voor al te veel copy-paste werk. De ontwikkeling en markt van lichte bedrijfsvoertuigen is fundamenteel verschillend van deze voor personenwagens, en het is belangrijk dat met deze verschillen rekening gehouden wordt.

De datum van invoering, bijvoorbeeld, wordt, gelijklopend met het personenwagendossier, 3 jaar na de verwachte invoegetreding van de regelgeving gesteld. Dat is té kort voor bestelwagens, waar de productcyclus van design tot verkoop 7 jaar is, in tegenstelling tot de 5 jaar voor personenwagens. De voorgestelde datums van 2014 tot 2016 laten de industrie dan ook geen tijd om voldoende van de modellen aan te passen om aan deze wetgeving te voldoen. Wij vragen dan ook om de invoering te doen van 65% in 2015 naar 100% in 2018, wat voldoende tijd moet laten om de nodige voorbereidingen uit te voeren.

De doelstelling van 135g/km is bovendien volkomen onrealistisch. Men baseert zich voor dit cijfer op een studie van 2008, die gebaseerd is op een studie van 2006, die zich baseerde op cijfers van het jaar 2002. Men gaat uit van een 20% aandeel van downsizing in de CO2-reducties, zonder rekening te houden met de reeds gemaakte vooruitgang op dit vlak, en de specifieke noden voor deze voertuigen, die downsizing vaak onmogelijk maken. Van gewichtsreductie wordt ook al zo’n 25% CO2 besparing verwacht. Maken we de berekening, dan zou dit betekenen dat het gewicht van het voertuig met 500kg zou moeten dalen. Wij vragen dat een grondige kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd om tot een redelijke langetermijn norm te komen.

Ondanks de discussies die gevoerd werden voor personenwagens, vinden we ook in dit voorstel opnieuw extreem hoge boetes terug, 120 euro per g/km boven de norm. Dit is volledig buiten alle proporties in vergelijking met de prijzen die in andere sectoren gehanteerd worden voor CO2-emissies. Zelfs in het eigen voorstel van de Commissie over de publieke vloten werd een prijs van 30-40 euro per ton CO2 gehanteerd. Wij vragen dan ook dat de boetes proportioneel worden vastgelegd met de bedragen in andere sectoren.

Dat de economische crisis rake klappen heeft uitgedeeld in de bedrijfswagenmarkt, blijkt duidelijk uit de verkoopscijfers van de laatste maanden. Zo’n 30% minder verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wij vragen dan ook aan onze overheden, zowel regionaal, federaal als Europees, om erover te waken dat de maatregel geen onnodige verdere druk zal zetten op dit segment dat voor de economie van groot belang is.

Twitter