Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE MARKT VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 2005 (JUNI 2006)

De economische groei in het eurogebied liep terug van 2,1% in 2004 tot 1,3% in 2005. De daling, ingezet in 2004 en durend tot midden vorig jaar, was het gevolg van een vertragende wereldhandel, een matige Europese uitvoer door de sterke euro en een zwakke binnenlandse vraag door de hoge energieprijzen. (1)

Sinds medio 2005 trekt de EU-groei weer aan door een expanderende wereldhandel en betere uitvoerprestaties dankzij een depreciatie van de euro. Dit zou in 2006 doorgaan, hoewel de groei kan geremd worden door een nieuwe stijging van de energieprijzen, maar ook door te weinig economische slagkracht van Europa ten opzichte van andere werelddelen (de VS en Japan kenden immers een economische groei van 3,5% en 2,7% in 2005).

België volgt de Europese beweging: de groei vertraagde van 2,4% in 2004 tot 1,5% in 2005. Na een matig jaarbegin trekt de uitvoer sinds medio 2005 opnieuw aan. De ondernemingen investeren weer, weliswaar meer in de dienstensector dan in de industrie. De werkgelegenheid groeide met 0,9% of bijna 40.000. Daarnaast volgde de gezinsconsumptie de groei van het beschikbare inkomen dat de binnenlandse vraag aanwakkerde. Analisten zien voor dit en volgend jaar een economische groei haalbaar van ruim 2% in België.

De Belgische markt van bedrijfsvoertuigen in 2005 (2)
Tegenover deze bescheiden economische groei in 2005 stond een bloeiende bedrijfsvoertuigenmarkt in België.

Zo haalde de verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5ton) met bijna 60.000 inschrijvingen een absoluut record. De marktexpansie van de voorbije jaren kwam deels door het succes van de 4x4-voertuigen, waarvan heel wat modellen als een ‘lichte vracht’ konden ingeschreven worden. Hieraan kwam op 01/01/2006 een eind: sindsdien wordt een aantal 4x4-modellen fiscaal niet meer beschouwd als ‘lichte vracht’, en moeten zij de BIV en jaarlijkse verkeersbelasting betalen zoals een auto. De gevolgen laten zich raden: in het eerste kwartaal 2006 bedroeg de 4x4-verkoop als ‘lichte vracht’ amper 1/5e (426) van het volume in dezelfde periode vorig jaar. Die terugval werd echter ruimschoots gecompenseerd door een kwart méér 4x4-verkopen als auto (2.263). De 4x4’s blijven dus nog steeds populair.

Ook de bestelwagenmarkt liet zich niet onbetuigd: 2005 haalde 12,7% meer verkopen dan 2004. De groei hield het eerste kwartaal 2006 nog even aan, mede dankzij het Autosalon: +9,4%. Het ‘lichte vracht’-gamma spreekt een steeds ruimer én particulier publiek aan. De constructeurs geven deze voertuigtypes steeds vaker het comfort en de veiligheid van een auto mee, zonder in te boeten op hun polyvalentie in het beroeps- en privé-leven van de particulier en zijn gezin.

Het distributiesegment (3,5-16 ton), traditioneel een vervangmarkt, liet in 2005 18,2% meer inschrijvingen noteren. De marktcyclus, in stijgende fase sinds 2002-2003, kan niet de enige verklaring zijn voor de sterke groei. Dit heeft vast ook te maken met de sinds 01/01/2006 geldende verplichting in België om over een digitale tachograaf te beschikken. Om hierop te anticiperen, heeft een aantal bedrijven zijn voertuigaankopen vervroegd naar 2005.

Hetzelfde verhaal gaat op voor de zware truckmarkt (+16 ton): vorig jaar werden 22,9% meer bakwagens en 14,3% meer trekkers ingeschreven dan in 2004. De trekkersmarkt zette met 5.944 inschrijvingen zelfs een historisch record neer. Ook hier werd een aantal trucks vervroegd ingeschreven om de digitale tachograaf voor te zijn: waar in december 2005 twee tot drie keer meer trucks werden ingeschreven dan eind 2004, liep de bakwagenverkoop in het eerste kwartaal van 2006 terug met 10,6%; de trekkersmarkt stuikte in elkaar met maar liefst 42,2%...

De trailermarkt, goed voor een recordverkoop van 12.659 eenheden in 2004, deed er vorig jaar nog een schep boven op en overschreed de kaap van 13.000 verkochte opleggers en aanhangwagens. In het eerste kwartaal van 2006 zet de groei zich door: +8,9% in het opleggersegment en +16,1% in het aanhangwagensegment.

Besluit en vooruitzichten voor 2006
Onder invloed van de wetgever kende een aantal marktsegmenten een bewogen jaarovergang 2005-2006. Het maakt een marktprognose voor dit jaar erg moeilijk. Vast staat dat het jaar 2006 marktvolume heeft afgestaan aan 2005, zodat men op een lager niveau zal uitkomen dan in een normaal marktverloop. Gezien 2005 in ieder geval een recordjaar was, zouden de meeste marktsegmenten in 2006 stabiliseren tot licht dalen (0% tot -5%).

Bronnen:

(1) Nationale Bank van België; Europese Centrale Bank; Europese Commissie
(2) FEBIAC; ACEA; FOD Mobiliteit en Vervoer

Twitter