U bent hier  ›Home› Aanbevelingen op inzake aankondigingen van prijsvermindering in de autosector

Aanbevelingen op inzake aankondigingen van prijsvermindering in de autosector

FEBIAC en de FOD Economie stellen aanbevelingen op inzake aankondigingen van prijsvermindering in de autosector

U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek wat betreft de manier waarop prijsverminderingen worden aangekondigd in onze branche. Tegelijk kreeg onze federatie ook vragen van haar leden om verduidelijking over de wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met stakeholders bij onze ledenbedrijven.

De finale aanbevelingen werden op woensdag 10 september door de FOD Economie en FEBIAC samen voorgesteld tijdens een ‘FEBIAC Academy’ die bijna honderd geïnteresseerden samen bracht in het Huis van de Automobiel. U vindt de aanbevelingen bij deze nieuwsbrief, dit zowel in een Nederlandstalige als een Franstalige versie.

De constructieve samenwerking in dit belangrijke dossier tussen enerzijds de autofederatie en haar leden en anderzijds de FOD Economie, heeft de verantwoordelijken van de administratie doen besluiten om hun intentie aan te kondigen geen Pro-Justitia’s (PV) te verzenden en geen betaling van de transactie te eisen voor de inbreuken die tot op heden werden vastgesteld, voor zover er ook in de toekomst geen nieuwe inbreuken worden vastgesteld. Wanneer dat wel het geval is, kunnen deze PV’s in de toekomst wel opnieuw aangewend worden, voor zover de termijnen niet verstreken zijn.

Wij durven er op te rekenen dat u deze aanbevelingen ter harte neemt, zodat zeker tegen het komende Salon onze autosector op een duidelijke en kwaliteitsvolle manier prijsverminderingen kan aankondigen aan zijn hopelijk talrijk geïnteresseerde klanten. Wij danken u alvast voor uw constructieve medewerking.

Aanbevelingen op inzake aankondigingen van prijsvermindering in de autosector
.
Recommandations liées aux annonces publicitaires de réductions tarifaires au sein du secteur automobile